Amit az értékről gondolunk

Külső értéket létrehozni: felelősség. Belső értéket létrehozni: fejlődés.
Egyedül értéket létrehozni: hivatás. Másokkal együtt értéket alkotni: öröm.
Mások fejlődését önzetlenül szolgálni: érték.